1.

ارزیابی ژنوتیپهای گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از شاخص‎های تحمل به خشکی و نشانگر های مولکولی SSR

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-51
حسین دشتی؛ زهره دهقان منشادی؛ خلیل ملکزاده؛ شهاب مداح حسینی

2.

تأثیر دی‌کلروفنیل دی‌متیل اوره (DCMU) بر توان منبع و انتقال دوبارة کربوهیدرات‌های محلول ساقة گندم رقم پیشتاز در شرایط خشکی آخر فصل

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 405-412
شهاب مداح حسینی؛ مریم خدادادپور؛ اصغر رحیمی

3.

تجزیۀ تنوع ژنتیکی در صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 567-578
ملیحه یوسفی؛ حسین دشتی؛ محمدرضا بی همتا؛ شهاب مداح حسینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.