1.

ارزیابی پاسخ به تنش کم‌آبی در اکوتیپ‌های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp.daenensis) با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 563-573
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه‏های خوراکی زعفران بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی ISSR

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-61
بیتا خوانساری نژاد؛ محمد رضا حسندخت؛ وحیده ناظری؛ ابوذر سورنی

3.

بررسی پاسخ به تنش کم‌آبی بوم‌جور‌های دم‌شیر بر پایۀ شاخص‌های تحمل تنش، عملکرد مادۀ خشک و اسانس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1001-1012
فاطمه برنا؛ وحیده ناظری؛ مجید شکرپور؛ فاطمه غازیانی

4.

بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر عملکرد، اسانس و برخی از صفات فیزیولوژیک اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) در منطقه کرج

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 613-624
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

5.

تأثیر برخی از شرایط اقلیمی و خاکی بر کمیت و کیفیت اسانس اکوتیپ‌های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis)

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-23
جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

6.

تأثیر تنش شوری بر برخی بوم‌جور‌های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-56
احمد زمانی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

7.

تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های کمی و کیفی کاکوتی کوهی ‏‏(‏Ziziphora clinopodioides Lam.‎‏) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 871-887
علی حیدرزاده؛ وحیده ناظری؛ لیلا تبریزی رائینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.