1.

تحلیل شبکه ای، سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدی بر رویکرد سیاست شبکه ای

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-157
سید رحیم ابوالحسنی؛ سعید عطار

2.

ثبات و تحول در جامعه شناسی سیاسی فارابی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
سیدرحیم ابوالحسنی

3.

رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22
سید رحیم ابوالحسنی؛ محمد بابایی

4.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

5.

فساد سیاسی از نظر برخی متفکرین مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
سیدرحیم ابوالحسنی

6.

کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

7.

مؤلفه های هویت ملی با رویکردی پژوهشی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387
سید رحیم ابوالحسنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.