1.

ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386
رحیم دلالی اصفهانی؛ هوشنگ شجری؛ محسن رنانی؛ سهراب دل انگیزان

2.

بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 337-362
محسن رنانی؛ همایون شیرازی؛ بهروز صادقی عمروآبادی

3.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386
مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی

4.

رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

5.

هزینة فرصت مصارف مختلف گاز طبیعی ایران با تأکید بر تزریق گاز به مخازن نفت

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
محسن رنانی؛ علیمراد شریفی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی دین محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب