1.

آینده پژوهی پیشران های کلیدی حکمرانی شبکه‌ای ورزش ایران در افق 1414

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 351-333
جلیل باوان پور؛ محمد نیکروان؛ مظفر یکتایار

2.

ارتباط یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-229
غزال خوشنودی؛ سعید صادقی بروجردی؛ مظفر یکتایار

3.

برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 62-43
حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی

4.

طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 176-162
شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری

5.

نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 701-712
ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب