1.

استلاب الهویة وتحدّیات استردادها فی روایة "حارث المیاه" لهدى برکات

دوره 14، شماره 4، فروردین 2019، صفحه 665-690
داود نجاتی؛ احمد رضا صاعدی

2.

تجلیات تشظی الزمن فی روایة «مجرد 2 فقط»لإبراهیم نصرالله *

دوره 10، شماره 1، تیر 2014، صفحه 145-168
احمد رضا صاعدی؛ عالیه جعفری زاده

3.

جمالیات ماوراء القص فی الروایة مابعد الحداثة ("التجلیات" و"ملکان عذاب")

دوره 13، شماره 2، مهر 2017، صفحه 263-280
روح الله مطلبی؛ احمد رضا صاعدی؛ محمد خاقانی اصفهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب