1.

آنالیز حساسیت مولفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 91-99
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ محسن ذبیحی

2.

تحلیل الگوی توالی دبی جریان ماهانه با استفاده از روش آنالیز توانی در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان مازندران

دوره 48، شماره 5، بهمن 1396، صفحه 1073-1085
رئوف مصطفی زاده؛ خدیجه حاجی؛ محسن ذبیحی

3.

تحلیل شاخص تمرکز آبدهی رودخانه (WYCI) و تغییرات مکانی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل‎‎

دوره 54، شماره 4، تیر 1402، صفحه 579-595
امیرحسین قربانی؛ رئوف مصطفی زاده؛ محسن ذبیحی

4.

تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 535-527
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ خدیجه حاجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب