1.

ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت‌ها

دوره 23، شماره 1، 1400، صفحه 40-63
شکراله خواجوی؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

2.

مدیران ارشد شرکت‌های فعال در صنایع مختلف برای تأمین مالی سرمایه در گردش چه رویه‌ای را اتخاذ می‌کنند؟

دوره 20، شماره 4، 1397، صفحه 489-508
شکراله خواجوی؛ اکرم فتحعلی؛ علیرضا پورگودرزی

3.

نقش انتشار اطلاعات بر رابطۀ چولگی و بازده آتی سهام

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-148
شکراله خواجوی؛ علی فعال قیومی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب