1.

ارزیابی روش‌های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در تعدادی از گله‌های گاوهای هلشتاین ایران

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 253-262
سارا حسنوندجوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی

2.

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 531-538
سارا حسنوند جوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ محمد دادپسند

3.

بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-91
ابوالفضل مهنانی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ مهدی صفاهانی لنگرودی

4.

پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 271-276
علی جبار زارع؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی

5.

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 409-419
حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر

6.

تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 181-188
پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

7.

شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏

دوره 52، شماره 1، بهار 1400، صفحه 23-35
مهدی جوان نیکخواه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد حسین مرادی؛ علی صادقی سفیدمزگی

8.

قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-16
معصومه توکل نیا؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ غلامرضا قربانی

9.

ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 473-480
نیما نادری؛ غلامرضا قربانی؛ علی صادقی سفید مزگی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.