1.

تحلیل فضایی روند تابش موج‏ بلند خروجی زمین در ایران

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 573-595
بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری

2.

شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 169-189
بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب