1.

ارائه الگوی شکل گیری سرمایه گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 161-180
محمود احمدپور داریانی؛ وحید قیصری؛ هستی چیت سازان؛ افسانه باقری

2.

تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 593-612
زهرا آراستی؛ سمیرا قدوسی؛ افسانه باقری

3.

تأثیر ویژگی‌های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 461-480
گلبرگ صادقی؛ افسانه باقری؛ هستی چیت سازان

4.

شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 473-492
افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی

5.

شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-40
هستی چیت سازان؛ ساره کولجی؛ افسانه باقری

6.

شناسایی نقش مرشد در راه اندازی کسب و کارهای جدید در شتابدهنده ها.

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-257
افسانه باقری؛ فاطمه پاک؛ زهرا آراستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب