1.

تبیین تأثیر انسان شناسی ملاصدرا در تنوع معنای زندگی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 69-82
عبداله صلواتی؛ شهناز شایان فر

2.

معناداری زندگی بشر بر مبنای توصیف کی یرکگور از سه قلمرو زیبایی شناسی، اخلاق و دین

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 129-161
عبداله صلواتی؛ زهرا لطفی؛ اصغر پوربهرامی

3.

نظریه غایت به مثابه قرینه ای بر خودگروی روان شناختی در فلسفه صدرایی

دوره 50، شماره 2، آبان 1396، صفحه 225-243
عبداله صلواتی

4.

نگرش وجودی به حیات دنیا در فلسفه‌ی صدرا

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 424-407
زینب کریمی قدوسی؛ عبداله صلواتی؛ قاسم علی کوچنانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب