1.

استفاده از تبدیل مستقیم داده‌‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد، به‌منظور بهبود نتایج معکوس‌سازی به روش تجزیه مقادیر تکین

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 111-126
ابوالفضل اسدیان؛ علی مرادزاده؛ علیرضا عرب‌‌امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ داود رجبی

2.

برآورد پارامتر منظم‌سازی ‌به‌روش متعادل‌سازی قید فعال در وارون‌سازی دو بعدی داده‌های گرانی‌سنجی

دوره 44، شماره 3، آبان 1397، صفحه 575-583
میثم مقدسی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد رضایی

3.

بهبود مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوایی حوزه فرکانس با اعمال قید‌ عمقی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-144
اکو علیپور؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب