1.

انتخاب چارچوب تحلیل نظام یکپارچۀ اجتماعی- اکولوژیک کشاورزان بهره‌بردار از منابع آب زیرزمینی یک آبخوان: کاربست مدل تصمیم‌گیری کوپراس

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 137-155
زهرا کامیاب؛ امیر علم بیگی؛ عبدالمطلب رضائی؛ سید محمود حسینی

2.

تحلیل شبکۀ دست اندرکاران سازمانی در راستای ارتقاء تاب‌آوری در مواجه با تغییر اقلیم (مورد مطالعه: حوزۀ آبخیز قزل‌اوزن)

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 725-740
محمد چیذری؛ سیده سمیه بطحائی؛ حسن صدیقی؛ امیر علم بیگی

3.

تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر تاب‌آوری جوامع محلی در مواجهه با نوسانات اقلیمی (در حوزه آبخیز ندوشن یزد)

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 303-321
رضا باقری؛ مهدی قربانی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امیر علم بیگی

4.

تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی در حوزه آبریز رودخانه قره چای شهرستان ساوه: کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1013-1027
امیر علم بیگی؛ محسن ملک لی

5.

تعیین شیوه و رژیم حکمرانی آب در مواجهه با تغییرات محیطی از دیدگاه نهاد و ذینفعان محلی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دریاچۀ طشک-بختگان)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 81-102
مجید رحیمی؛ آرش ملکیان؛ امیر علم بیگی

6.

سنجش و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ظرفیت سازگاری جوامع محلی در مواجهه با تغییر اقلیم (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان گناباد)

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 543-556
سید مهدی تقی پور؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ امیر علم بیگی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.