1.

ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 151-166
رضا مستوفی الممالکی؛ نعمت شاه کرمی؛ مجتبی فتایی

2.

برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 709-725
رضا مستوفی الممالکی؛ سید مصطفی حسینی

3.

واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 999-1013
سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ رضا مستوفی الممالکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب