1.

اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1397، صفحه 555-580
عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری

2.

تعمیم حکم به استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینی

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 121-146
محمد یزدانی؛ حسین صابری

3.

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

دوره 16، شماره 4، دی 1399، صفحه 585-604
اباذر افشار؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی

4.

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-110
مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری

5.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 677-708
فاطمه کوه میشی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ حسین صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب