1.

ارزیابی عوامل موثر بر تاب آوری کالبدی در بافت‌ فرسوده شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
محمد اسکندری نوده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ سید علی حسینی؛ مهرداد بردبار طاهر گورابی

2.

تعیین مسیر بهینه شبکه راه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مسیر رود سر- قزوین)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 65-84
اسماعیل نصیری هنده خاله؛ نسرین گنجی

3.

مدل معادلات ساختاری اثر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی بر زیست‌پذیری کانون‌های کوچک شهری استان البرز

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 715-730
اسماعیل نصیری هنده خاله

4.

مکان یابی پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران مرکزی شهر کرج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 83-96
اسماعیل نصیری هنده خاله؛ شاه‌بختی رستمی؛ مصطفی شیرینی

5.

نقش مراکز تجاری در افزایش سرزندگی فضاهای شهری (مطالعة موردی مرکزخرید کوروش شهر تهران)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1473-1489
اسماعیل نصیری هنده خاله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب