1.

ارزیابی مطلوبیت در گزینش برخی ارقام سیب با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل ‏تعدیل‌یافته (‏ASIIG‏)‏

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 544-552
جعفر احمدی؛ امیر عباس تقی زاده؛ داریوش آتشکار

2.

برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری ‏

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 657-688
امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو

3.

تولید و ارزیابی مقدماتی پایههای دورگ رویشی سیب (Mallus domestica Borkh.)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 329-335
داریوش آتشکار؛ محی الدین پیرخضری؛ امیر عباس تقی زاده

4.

شناسایی نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی مؤثر در تمایز و شناسایی رقم‌های تجاری و ژنوتیپ‌های ‏امیدبخش درخت به (‏Cydonia oblonga Mill.‎‏)‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-83
حمید عبداللهی؛ مهدی علیپور؛ مهسا خرمدل آزاد؛ امیر عباس تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب