1.

تجربه دینی و تبیین‌های طبیعت‌گرایانه، بررسی دیدگاه جف جوردن

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 287-307
منصور نصیری

2.

دفاع از روان‌گرایی در چیستی شاهد

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 37-56
محمدعلی پودینه؛ منصور نصیری

3.

دفاع تبیینی از خداباوری: بررسیِ دیدگاه سوینبرن

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 487-465
منصور نصیری

4.

محافظه‌گرایی پدیداری: توجیه معرفتی از طریق به نظر رسیدن

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 371-351
کاظم راغبی؛ منصور نصیری؛ محمد محمدرضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب