1.

اثر هورمون‌های استروئیدی در القای فرایند رسیدگی نهایی در تخمک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط In vitro

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 631-634
باقر مجازی امیری؛ فاطمه فداکار ماسوله؛ اسفندیار نجفی

2.

تأثیر شوک اسمزی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

دوره 70، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 363-375
فاطمه فداکار ماسوله؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی؛ حسین غفوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب