1.

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 513-532
شیوا مرادی؛ بیژن رضایی؛ عبدالحمید پاپ زن

2.

طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 553-572
توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی

3.

مفهوم‌پردازی تفسیری ساختاری موانع گذار از نوپایی به مقیاس‌پذیری کسب‌وکار

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 66-85
معین سلیمانی؛ بیژن رضایی؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب