1.

تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 163-186
رضا نصراصفهانی؛ بابک صفاری؛ محمدرضا لطیفی

2.

تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-138
شکوفه فرهمند؛ بابک صفاری؛ وجیهه موسوی

3.

تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 841-858
منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب