1.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 715-734
شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری

2.

حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 319-336
احمد رضوانی مفرد؛ شهرام زرنشان

3.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-338
شهرام زرنشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب