1.

طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 667-677
رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب