1.

تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 199-220
مرتضی سلطانی؛ الهام ابراهیمی؛ محمدرضا فتحی

2.

فراروش پژوهش‌های مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: مقالات 1393 ـ 1399)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 187-208
محسن ترابی؛ محمدرضا فتحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب