1.

ارزیابی مدل بیان ژن در پیش‌بینی مکانی شوری آب زیرزمینی و مقایسۀ آن با مدل‌های زمین‌آماری (مطالعۀ موردی: دشت مشهد)

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 855-866
سعیده حسین آبادی؛ حسین خزیمه نژاد؛ عباس خاشعی سیوکی

2.

بررسی عملکرد الگوریتم جنگل تصادفی در پیش‌بینی نوسانات سطح ایستابی در مقایسه‏ با دو مدل‏ درخت تصمیم و شبکۀ عصبی مصنوعی ‌(مطالعۀ موردی: آبخوان آزاد دشت بیرجند)

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 961-974
فاطمه پورصالحی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سید رضا هاشمی

3.

بهینه‏سازی الگو و تراکم کشت تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: دشت دامنه ـ داران)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 227-242
آیسن یوسف دوست؛ عباس خاشعی سیوکی؛ امیر سالاری

4.

تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل واقعی و بهترین مدل برآورد نیاز آبی زعفران در تربت حیدریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1051-1061
پروین علی اکبری؛ امیر سالاری؛ عباس خاشعی سیوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب