1.

بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی: نقش تعدیلی محیط کارآفرینی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 511-520
سعید کریمی

2.

بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 703-717
سعید کریمی؛ مریم شاهدوستی

3.

رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی: یک تحلیل میان‌فرهنگی

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 309-326
سعید کریمی؛ احمد سلمان مکریت

4.

رابطه‌ی گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 263-277
سعید کریمی؛ مریم شاهدوستی

5.

رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 347-366
سعید کریمی؛ فرزانه احمدی ملک؛ احمد یعقوبی فرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب