1.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات‌های شدید بدنی)

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 513-541
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید محمد جواد ساداتی

2.

چالش های حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگری تماشاگران فوتبال

دوره 48، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-62
عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری

3.

مطالعة جامعه‌شناختی تحولات مجازات‌ها در افغانستان در پرتو اندیشه‌های حقوق بشری (1400- 1381)

دوره 53، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 185-167
فیض محمد فهیمی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب