1.

انسان‌شناسی ماهی‌گیری: مطالعه‌ای مردم‌نگارانه در فرهنگ مردمان ماهی‌گیر در شهرستان ساری

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 71-92
ابوعلی ودادهیر؛ نسرین سیدنژاد

2.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-79
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی

3.

ضیافت گاو: مطالعه‌ای انسان‌شناختی از مناسِک دانشگاهی در ترکیه

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 69-98
رضا اسکندری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن حضرتی

4.

نراق، نگین شهری رو به زوال در کویر: پژوهشی در جمعیت شناسی تاریخی- انسان شناختی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 209-228
آذین محمدی؛ ابوعلی ودادهیر؛ رسول صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب