1.

آنالیز حساسیت مولفه‌های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان

دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 91-99
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ محسن ذبیحی

2.

تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 535-527
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ خدیجه حاجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب