1.

ادلۀ اثبات در خشونت‌های جنسی زناشویی؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 77-51
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها

2.

ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 135-155
سپیده میرمجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها

3.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 181-205
محمد فرجیها؛ مهدی غلامپور

4.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه‌های زمانی، فیزیکی و تجربی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 501-467
ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها

5.

مشخصه‌های گفتمانی فرایند جرم‌انگاری ارتشاء در دهه 1360 خورشیدی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 157-177
علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

6.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریة «مدونا-حور»

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 209-221
حسین ناظریان؛ محمد فرجیها؛ محمدجعفر حبیب زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب