1.

بررسی بینامتنی مفهوم سیمرغ در مجمع مرغان ژان-کلود کَریِر

دوره 23، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 355-370
ایلمیرا دادور؛ ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی اصفهانی

2.

بررسی بینامتنی هفت وادی عشق منطق الطیر عطار در «مرد نیم تنه و مسافرش» از آندره شدید

دوره 24، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 411-432
ابراهیم سلیمی کوچی؛ نیکو قاسمی

3.

بررسی روابط بینامتنی در نمایشنامة بایستی دریا را یافت و منطق‌الطّیر عطّار

دوره 28، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 521-538
ایلمیرا دادور؛ نیکو قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب