1.

ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد ارقام گلرنگ در واکنش به محلول‌پاشی اسیدسالسیلیک و تنش گرمای پایان‌فصل

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 59-72
مریم گودرزیان قهفرخی؛ موسی مسکرباشی؛ افراسیاب راهنما؛ دونالد اسمیت

2.

تأثیر تنش گرمای انتهای فصل بر دانه گرده و توان دانه‌بندی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 111-125
اکرم اورکی؛ محمدرضا سیاهپوش؛ افراسیات راهنما

3.

تأثیر کم ‏آبیاری بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‏ های کیفیت روغن دانه ارقام آفتابگردان (Helianthus annus L)

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-108
داود امیدی نسب؛ موسی مسکرباشی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی

4.

مطالعه اگرواکولوژیکی سیستم‏های کشت مضاعف گندم در نظام‏های فشرده، پایدار و ارگانیک

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 145-156
آرام گورویی؛ امیر آینه بند؛ افراسیات راهنما


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب