1.

مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 231-246
امیر مازیار

2.

نقش رسالۀ هندسۀ عملی بوزجانی در شکل‌گیری تزیینات هندسی آثار دورۀ سلجوقی

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 131-148
مهدی بهشتی نژاد؛ صمد سامانیان؛ امیر مازیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب