1.

اثر جیره های حاوی پودرجوانه جو و جلبک کلرلا بر شاخص های رشد، فلور میکروبی گوشت ودستگاه گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio L. )

دوره 73، شماره 2، تیر 1399، صفحه 123-134
نسرین عبدالرحمن؛ هاژاو مراد؛ نازنین حسن؛ هاوان سلیمان؛ هیوار سالح


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب