1.

ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های باقلا با مدل‌ اثرهای‌ مختلط خطی (LMM)

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 97-107
پیمان شریفی؛ فاطمه شیخ؛ خالد میری؛ رضا سخاوت؛ حسین آسترکی

2.

بررسی پایداری عملکرد لاین های امیدبخش ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 161-173
رضا عطایی؛ علی مقدم؛ علی آذری نصرآباد؛ خلیل چابک؛ علی رضا صابری؛ بهنام زند؛ سید علی طباطبایی؛ خالد میری؛ وحید رهجو؛ محمد رزمی چرمخوران

3.

تحلیل گرافیکی پایداری عملکرد دانه برای گزینش ژنوتیپ‌های برتر باقلا (.Vicia faba L)

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 41-52
فاطمه شیخ؛ خالد میری؛ رضا سخاوت؛ حسین آسترکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب