1.

گردابی چنین هایل، خوانش جین ریس از جین ایر

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 378-404
عیسی سلیمانی؛ مصطفی باقری

2.

مطالعۀ تطبیقی مضمون مهاجرت در آینه های دردار گلشیری و بی خبری کوندرا

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 83-109
عیسی سلیمانی؛ محمدحسین جواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب