1.

ارزیابی کمّی و پهنه‌بندی پراکنش مکانی شاخص کیفیت خاک در بخشی از اراضی خشک و نیمه‌خشک غرب ایران (مطالعه موردی: منطقه کَنِ ‌سرخ، استان ایلام)

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1701-1719
محمود رستمی نیا؛ نسیم نوری؛ علی کشاورزی؛ اصغر رحمانی

2.

مدل‌سازی و پیش‌بینی رقومی کلاس‌های زیرگروه خاک با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق در بخشی از اراضی خشک و نیمه‌خشک دشت قزوین

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2477-2499
اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ حسین عارفی

3.

مدل‌سازی و پیش‌بینی مکانی کلاس خاک با استفاده از الگوریتم یادگیری رگرسیون درختی توسعه‌یافته و جنگل-های تصادفی در بخشی از اراضی دشت قزوین

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2525-2538
سیدروح اله موسوی؛ فریدون سرمدیان؛ اصغر رحمانی

4.

نقشه‌برداری رقومی ضخامت خاک سطحی و عدم قطعیت وابسته به آن با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین در بخشی از اراضی خشک و نیمه‌خشک دشت قزوین

دوره 53، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 585-602
اصغر رحمانی؛ فریدون سرمدیان؛ حسین عارفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب