1.

اثرات ناشی از تنش مزمن و حاد بر عملکرد سیستم ایمنی گاوهای شیری

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-22
زهرا ندایی فرد

2.

بررسی اثر ماساژ مراقبتی بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در اسب‌های ورزشی

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 60-65
زهرا ندایی فرد

3.

کنترل عصبی-حرکتی در پشت اسب و دردهای لگنی

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 54-56
زهرا ندایی فرد

4.

لامینایتیس در اسب ها

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 30-32
زهرا ندایی فرد

5.

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 66-68
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

6.

متاسفانه این سیاره با ترک مصرف گوشت نجات نمی یابد

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 8-10
زهرا ندایی فرد؛ امین صادقی

7.

مروری بر علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ای در اسب‌های ورزشی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-27
زهرا ندایی فرد؛ اشکان غلامی

8.

معرفی انستیتو پاستور ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 58-60
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

9.

معرفی پژوهشگاه ابن سینا

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 58-60
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

10.

معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 48-49
زهرا ندایی فرد؛ نجمه رسولی

11.

معرفی پژوهشگاه رویان

دوره 20، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 54-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

12.

معرفی شرکت پشتیبانی امور دام کشور

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 56-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

13.

معرفی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 2، آذر 1401، صفحه 55-58
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

14.

معرفی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 49-51
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

15.

معرفی مرکز اصلاح‌نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 56-62
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

16.

معرفی معاونت امور تولیدات دامی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 46-49
نجمه رسولی؛ زهرا ندایی فرد

17.

نگاهی به باورها و رفتارهای اشتباه در برخورد با گربه های خانگی و خیابانی در ایران

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 11-12
زهرا ندایی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب