1.

اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش و رقابت علف های هرز

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 18-25
مهدی غفاری

2.

بررسی روش های نمونه برداری در مطالعات علف های هرز در مقیاس مزرعه ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-26
مهدی غفاری

3.

تجهیزات آزمایشگاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 66-70
لیلا سلیمان پور؛ مهدی غفاری

4.

تجهیزات آزمایشگاه های گروه زراعت و اصلاح نباتات

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 44-49
لیلا سلیمان پور؛ مهدی غفاری

5.

گیاهان پوششی و مدیریت علف های هرز

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 6-11
مهدی غفاری

6.

گیاهان پوششی و مدیریت علف های هرز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 56-61
مهدی غفاری

7.

گیاه شناسی؛ سیستماتیک گیاهی مقدمه‌ای بر شناسایی گونه‌های گیاهی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 10-15
سحر کرمی؛ مهدی غفاری

8.

گیاه مردم نگاری (رابطه بین انسان، گیاه و فرهنگ)

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-11
فرزانه خواجویی نصب؛ مهدی غفاری

9.

معرفی علف های هرز (آفتاب پرست اروپایی-ارزن زبر)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-58
مهدی غفاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.