1.

آبیاری هوشمند روشی نوین در کشاورزی آبی

دوره 15، شماره 3، آذر 1398، صفحه 18-23
سحر افضلی

2.

استفاده از آب های خاکستری در کشاورزی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 21-23
سحر افضلی

3.

پیشرفت های اخیر در مدیریت علف های هرز

دوره 15، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 52-53
سحر افضلی

4.

خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی ارقام سیب زمینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-53
سحر افضلی

5.

ردپای اکولوژیک و پایداری محیط زیست

دوره 15، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 5-9
سحر افضلی

6.

کاربرد کامپیوتر در تجزیه‌های آماری و ژنتیکی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 68-69
سحر افضلی

7.

کتاب واکنش گیاهان به تنش خشکی و شوری

دوره 16، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 58-58
سحر افضلی

8.

معرفی کتاب: بیولوژی، فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی علف های هرز

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 56-57
سحر افضلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب