1.

آموزش نرم افزار (SAS)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 33-35
لیلا سلیمان پور

2.

آموزش وارد کردن داده ها در نرم افزار MSTAT-C

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 36-39
لیلا سلیمان پور

3.

تجهیزات آزمایشگاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 66-70
لیلا سلیمان پور؛ مهدی غفاری

4.

تجهیزات آزمایشگاه های گروه زراعت و اصلاح نباتات

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 44-49
لیلا سلیمان پور؛ مهدی غفاری

5.

سخن مدیر مسئول نشریه جوانه

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 3-3
لیلا سلیمان پور

6.

سخن مدیر مسئول نشریه علمی جوانه

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 3-3
لیلا سلیمان پور

7.

مصاحبه دانشجویی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 74-75
لیلا سلیمان پور

8.

معرفی برخی سایت های مهم در بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 42-42
لیلا سلیمان پور

9.

نحوه ایجاد فهرست در ورد

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 44-47
لیلا سلیمان پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.