1.

ارزیابی روشی جدید جهت محاسبه دبی عبوری در سرریزهای خطی مورب

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 251-259
کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی؛ مهدی بهداروندی عسکر

2.

بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق بر انتقال اندازه حرکت در طول کانال مرکب به روش اندازه‌گیری مستقیم

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 439-450
فواد مطوری؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب