1.

اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش

دوره 63، شماره 2، تیر 1387، صفحه 159-162
غلامرضا وفایی سیاح؛ اسماعیل تمدنفرد

2.

اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 79-82
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد

3.

تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی

دوره 61، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 83-90
اسماعیل تمدن فرد؛ ارفین عظیم پوران؛ بابک بهجت

4.

تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، دی 1387، صفحه 291-295
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد

5.

تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، مرداد 1384
اسماعیل تمدنفرد؛ غلامرضا وفایی سیاح؛ وهاب باباپور

6.

درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی پروستاگلاندین‌‌‌های

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386
اسماعیل تمدنفرد؛ وهاب باباپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب