1.

نشریه فناوری های سبز- شماره 1 - تابستان 1400 موضوع : پایداری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-62
متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ آوا جهان بیگلری؛ رضا عباسی؛ نغمه خدابنده لو؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کسری دارابی؛ مهدیه سیاحت معین؛ عیسی ولی اصیل؛ فرزانه کورانی

2.

نشریه فناوری های سبز - شماره دوم - پاییز 1400

دوره 2، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-83
متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ عیسی ولی اصیل؛ رضا عباسی؛ پگاه آقاسی خانی

3.

نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400

دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-91
متین سلیمی ایرموسی؛ رضا عباسی؛ محمد باغانی؛ پگاه آقاسی خانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ آوا جهان بیگلری؛ نفیسه خوش نویسان؛ امیرحسین گرگی؛ نسترن رحیمی؛ ثنا خسروی؛ امید شریعتی؛ عیسی ولی اصیل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب