1.

تأملی بر رنج اجراگر در تئاترهای تجربی

دوره 2، شماره 5، آذر 1400، صفحه 168-170
زهرا کشفی؛ مصطفا مرادیان

2.

«رابطۀ هنر نگارگری و سیاست» در گفت‌وگو با دکتر مهدی کشاورز افشار

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 123-127
مهدی کشاورز افشار؛ زهرا کشفی

3.

«روش‌شناسی پژوهش در هنر» در گفت و گو با دکتر مرضیه پیراوی ونک

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 244-247
زهرا کشفی

4.

قدرت و پژوهش: جستاری انتقادی در باب فرآیند انتشار مقالات در نشریات حوزه مطالعات هنر

دوره 2، شماره 6، اسفند 1400، صفحه 119-121
سینا علیزاده؛ زهرا کشفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب