1.

بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385
حسین شکوهمند؛ یاسر مرادی؛ مهدی اشجعی

2.

بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور

دوره 34، شماره 3، آذر 1379
سید محمد حسین مصباحی؛ مهدی اشجعی؛ سید عبدالرضا سید ریحانی

3.

بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی

دوره 31، شماره 1، آذر 1377
مهدی اشجعی؛ ایرج طنابیان

4.

بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی

دوره 30، شماره 2، آذر 1376
مهدی اشجعی؛ محمد حسین مصباح

5.

بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384
مازیار شفائی روشنی؛ مهدی اشجعی

6.

تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1387
مهدی اشجعی؛ حسین شکوهمند؛ مهدی امیری؛ تورج یوسفی

7.

مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل

دوره 41، شماره 6، آبان 1386
مهدی اشجعی؛ تورج یوسفی؛ حسین شکوهمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب