1.

اضافه ولتاژ درترانسفورماتور سه فاز ناشی از وضعیت قرار گرفتن سرهای سیم پیچها

دوره 49، شماره 0، مهر 1368
حسین محسنی؛ فرامرز رهبر

2.

بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387
سعید حسن زاده؛ کاوه نیایش؛ حسین محسنی؛ امیرعباس شایگانی اکمل

3.

محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی

دوره 38، شماره 3، شهریور 1383
جواد فیض؛ حسین محسنی؛ اسحاق ثابت مرزوقی؛ علی نادریان جهرمی

4.

محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381
ابراهیم رحیم پور؛ حمید لسانی؛ حسین محسنی؛ یوخن کریستین؛ کورت فزر

5.

میدان الکترون های سوزن صفحه و ولتاژ شروع تخلیه جزئی در هوا

دوره 53، شماره 0، آذر 1372
حسین محسنی

6.

مدل ریاضی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ و مدار معادل آن

دوره 49، شماره 0، مهر 1368
حسین محسنی

7.

مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380
علیرضا رضازاده؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ حسین محسنی؛ یوآخیم هولتز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب