1.

بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس

دوره 42، شماره 3، تیر 1387
عبدالرضا صفری؛ یحیی الله توکلی

2.

تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383
عبدالرضا صفری؛ علیرضا ازموده اردلان

3.

حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
عبدالرضا صفری؛ یحی جمور؛ میثم غنی زاده

4.

روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی توکلی

5.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه¬گی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب