1.

ابعاد اجتماعی مدیریت بهره برداری از مرتع در ایران (با تاکید بر استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 8، شماره 8، دی 1375
مصطفی ازکیا

2.

اعتبار تجربی و نظری دیدگاه نوسازی با تاکید بر جامعه قبیله ای – دهقانی منطقه شادگان (خوزستان)

دوره 7، شماره 7، دی 1373
مصطفی ازکیا

3.

بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان

دوره 17، شماره 17، تیر 1380
مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری

4.

بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1387
مصطفی ازکیا؛ سیداحمد فیروزآبادی

5.

بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، دی 1384
مصطفی ازکیا؛ حسین ایمانی جاجرمی

6.

فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
مصطفی ازکیا

7.

مراکز خدمات کشاورزی به مثابه الگوی توسعه روستایی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370
مصطفی ازکیا

8.

معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی

دوره 7، شماره 7، دی 1373
جی. بی. چیتامبار؛ مصطفی ازکیا؛ سیدمجید حسینی زاد؛ احمد حجاریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب